Facebook

Le Verrier, Urbain (1811-1877)

Urbain Le Verrier francia csillagász, aki a Neptunusz felfedezésével írta be nevét a csillagászat történetébe.

A Neptunusz bolygó felfedezője Urbain Le Verrier (1811-1877) francia matematikus, aki - ellentétben a megelőző felfedezésekkel, amit csillagászok távcsövek segítségével tettek – íróasztalnál, papír és ceruza segítségével lelte meg a Naprendszer nyolcadik bolygóját. A Neptunuszt 1846. szeptember 23-án találta meg az égen Johann Gottfried Galle alig 1 fokra a Le Verrier megadott pozíciótól. A felfedezés emlékére, annak 100. évfordulójára emlékérmet adtak ki. Az öntött bronz emlékérem George Guiraud éremművész munkája, akinek szignója az előlapon Le Verrier válla fölött olvasható. Az előlap nagyon hasonlít Aplhée Dubois korábbi munkájához (lásd lentebb). A balra néző portré mellett a felirat körben: "U.J.J.LE-VERRIER 1811-1877". A 80 mm átmérőjű és 5 mm vastag érem tekintélyes 257 gramm súlyú.

leverrier 3 reverseleverrier 3 obverse

Az érem hátlapját a Bak csillagkép allegorikus képe uralja. Középen a közel vízszintesen áthaladó vonal az ekliptika. Előtte látható a Neptunusz, a bolygóra a három ágú szigony ♆ utal. A képet elszórtan csillagok díszítik. A Neptunusz felfedezéskor 1846-ban a Bak és a Vízöntő csillagkép határán tartózkodott. Köriratban: "CENTENAIRE DE LA DECOUVERTE DE LA PLANETE NEPTUNE", azaz a Neptunusz felfedezésének centenáriuma. Alul a felfedezés dátuma: 23. SEPT 1846, és a kibocsátás dátuma: OCT. 1946.

leverrier reverse

Alphée Dubois már 1884-ben készített bronz emlékérmet a felfedezés és a felfedező tiszteletére. Az vert érmet a párizsi verde készítette el. Erre a peremén BRONZE felirat és bőségszaru utal. Átmérője 68mm, súlya 166 gramm. Az előlapon Le Verrier balra néző mellképe látható. Köriratban: "U.J.J.LE-VERRIER DE L'ACADEMIE DES SCIENCES. 1811-1877". Le Verrier válla fölött a vésnök neve és az 1884-es évszám látható.

A hátlapon a Naprendszert ábrázolta a művész, ahol lehetett allegorikus képekkel. Középen a Nap a quadrigán. Körülötte a bolygók sorban, a Naptól való távolságuk alapján. A Merkúr, Vénusz, Föld és Mars után - az éremkép tetején – a kisbolygók láthatóak (PETITES PLANETES). Az, hogy a kisbolygók rákerültek az éremre arra utal, hogy az éremkép tervezéséhez csillagász segítségét is igénybe vették. Az ismert kisbolygók száma ma már több mint százezer.leverrier obverse

Az elsőt 1801-ben fedezték fel, 1884-ben az érem készítésének idején számuk már 100 fölött járt. Semmiképp sem elhanyagolható részei a Naprendszernek, mégis a legtöbb modern érmén hiányoznak.

Folytatván a sort a Naptól való távolság szerint a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és az újonnan fölfedezett Neptunusz képe következik. A Plútót hiába is keresnénk. Fölfedezésére 1930-ig várni kellett. A Plútó megtalálását – ahogy a Neptunuszét is – annak köszönhetjük, hogy gravitációs tere eltorzította a beljebb lévő bolygó pályáját, ezzel mintegy nyomot hagyva és inspirálva a keresést. De nem is olyan nagy baj, hogy nincs rajta az érmén, hiszen 2006 óta a Plútót már nem tekintik bolygónak, hanem egy újabb égitest csoport – a plutoidák – egyik tagjának és névadójának. Legfeljebb úgy kerülhetne az éremre, ahogy a kisbolygók, egy égitest csoportként. Ennek szükségességére azonban 1884-ben még semmi nem utalt. A sort a Vulkán nevű bolygó zárja. Hogy hol is van ez a bolygó és hogyan került az éremre, arról részletesen itt olvashat.

Alphée Dubois Le Verrier ábrázolása egy későbbi emlékérmen is megtalálható. Le Verrier, aki korának polihisztora volt, nem csak matematikával és csillagászattal foglalkozott, de a modern meteorológiai észleléseket is ő honosította meg Franciaországban. Erre utal az előlap megváltoztatott felirata: "LE VERRIER FONDATEUR DE LA METEOROLOGE MODERNE". Le Verrier válla fölött a szignót kicsit megváltoztatták: "D'APRÉS ALPHÉE DUBOIS 1884", azaz Alphée Dubois 1884-es munkája után.

leverrier 4 reverseleverrier 4 obverse

A hátlapon a Nap és a Föld, felhők láthatóak. A Nap allegorikus ábrázolása a Napkirály, XIV. Lajos érméire emlékeztet.

leverrier 5 reverse

Le Verrier forgalmi pénzen is megjelent. Portréja az 50 Francs értékű papírpénzen volt látható.