Facebook

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetem mindazoknak, akik e honlap létrejöttét segítették tanácsaikkal, fényképekkel, fordításokkal, hozzászólásaikkal, hibák észrevételével vagy akár csak biztatásukkal.

Név szerint köszönet illeti:

Kiszely Márta - mindenért

Balogh Éva - fotó, német és latin fordítások

Bartha Lajos - csillagászattörténet

Frenyó Zoltán - latin fordítások

Keszthelyi Sándor - csillagászattörténet

Tóth Imre -  minden ami üstökös