Facebook

Zerinváry Szilárd-emlékérem

A Zerinváry emlékérmet 1963-ban alapították, az érmen azonban sem Zerinváryt nem ábrázolták, és a nevét sem tüntették fel.

Zerinváry Szilárd-emlékérmet (díjat) Szentendre Város Tanácsa alapította 1963-ban. A díjjal az amatőr csillagászatban, a csillagászat népszerűsítésében alkotó személyeket tüntette ki a Csillagászat Baráti Köre. A kör 1989-es megszűnése után többé nem adták ki. A díjazottak listáját a Wikipédia oldalon találjuk.

Az előlapon égbe emelkedő alak, fénysugarak és stilizált "atompályák" között. Alul a felirat: "KIVÁLÓ ISMERETTERJESZTŐ MUNKÁÉRT". Jobb oldalon az éremművész szignója, egymásba fonódó PKJ, azaz Pándi Kiss János. A bronz érem 95 mm átmérőjű és 166 gramm súlyú.

zerinvary hatlapzerinvary

A hátlapon csillagászati távcső állványon. Köriratban: "I. AMATŐR CSILLAGÁSZATI KONGRESSZUS" és "SZENTENDRE 1963" olvasható.

Az éremből készült olyan változat is, amelynek az évszám az előlapján látható.  

Hogyan lett Galileiből Zerinváry Szilárd

Meglepő kérdést tett fel Mizser Attila a Meteor ev évi júniusi számában (Egy emlékérem harmadik oldala, 46. o); egy olyan kérdést, amely idestova harminc éve senkinek sem jutott az eszébe. Nevezetesen: Miért mondjuk a csillagászati népszerűsítésért és a kiemelkedő amatőr tevékenységért negyed évszázadon át odaítélt díjat Zerinváry-emlékéremnek, amikor azon sehol sem olvasható a jeles ismeretterjesztő, Zerinváry Szilárd (1915-1958) neve.

A Csillagászat Baráti Körének (CSBK) megszervezéséről és a Zerinváry-emlékérem alapításának valódi hátteréről ma már aligha szerezhetünk minden részletében pontos felvilágosítást. Megkísérlem hát - részben saját emlékeim alapján, részben az akkori cikkek nyomán - rekonstruálni az eseményeket. Erre annál is inkább szükség van, mert módot ad arra, hogy felelevenítsük egy méltatlanul elfeledett költő, Darázs Endre (1926-1971) nevét, akinek jelentős érdemei vannak a hazai amatőr mozgalom megújítása és és a Zerinváry-érem alapítása terén.

Az 1960-as években már országszerte sokan sürgették az 1949-ben megszüntetett amatőrcsillagász társaság felélesztését. Ettől a gondolattól azonban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat akkori vezetői elég határozottan elzárkóztak. Ma már tudjuk, hogy ennek oka nem csak a TIT irányítóinak szemellenzős humán (irodalom-, történettudományi stb.) beállítottsága, hanem a kor politikájának nyomása is volt, amely határozottan ellenzett minden "polgári szövetkezést", főként a világnézetileg oly kényes tudományterületen, mint a csillagászat.

Ekkor lépett a színre Darázs Endre, aki azokban az években - emlékezetem szerint 1962-ben - főként kulturális riportok írásával kereste a kenyerét. Egy alkalommal meglátogatta a budapesti Urániát, és szinte egyetlen beszélgetésünk után az amatőrmozgalom elkötelezett hívévé vált. Egy későbbi alkalommal így rontott rá Kulin Györgyre és Róka Gedeonra:

- Miért nincs a magyar amatőrcsillagászoknak egyesülete?

Róka elkezdte az akkori TIT szájíze szerint magyarázni, hogy hát az amatőröket a TIT Csillagászati és Űrkutatási Szakosztálya képviseli, meg amúgy sincs anyagi és erkölcsi (!!!) alapja egy ilyen mozgalomnak stb., stb. Darázs türelmetlenül, de végighallgatta a szónoklatot, azután azt kérdezte:

- Jó, jó, rendben van, de miért nincs az amatőröknek egyesülete?

Tény, hogy agitálásával, propagandájával sokat lendített azon, hogy 1962-63-ban kibontakozzon egy, a TIT keretében működő amatőrcsillagászati csoport terve. Hozzájárult ehhez az is, hogy 1964-ben ünnepelte a világ Galileo Galilei születésének 400. évfordulóját. A TIT-en belül is szóba került, hogy ebből az alkalomból lehetne valamilyen emlékplakettet készíteni. Megint csak Darázs Endre volt az, aki arra gondolt, hogy egy olyan emlékérem kiadását kellene szorgalmazni, amelyet a legjobban, legszorgalmasabban működő amatőrök kaphatnának.

Ám közbeszólt a TIT valamelyik "bölcse" (gyanítom, hogy éppen Róka Gedeon), és közölte, hogy Galilei-emlékéremről szó sem lehet, mert az amatőrcsillagászok túlságosan jelentéktelenek, nem eléggé magas tudományos színvonalat képviselnek egy Galilei nevét viselő emlékplaketthez.

A szép terv tehát megfeneklett: a TIT nem vállalta Galileit, és az amatőröket jutalmazó emlékérem elkészítését sem. (Galilei nevét egy arra hivatottabb tudományos szervezet fogja megörökíteni - hangzott a szentencia; és azóta sincsen Galilei-érmünk.) Szerencsére ekkortájt került költő barátunk kezébe egy rövid megemlékezésem Zerinváry Szilárdról. Zerinváry életének utolsó éveit szentendrei lakosként élte le.

- Hisz' én ismerem a szentendrei tanács elnökét! - csapott a homlokára Darázs, és rohant újabb szervező útjára.

Rábeszélte a városka vezetőit, hogy Zerinváry Szilárd emlékére, halálának ötéves évfordulóján, tartsanak egy amatőrcsillagászat találkozót, és emlékéremmel örökítsék meg Szentendre "fiának" munkásságát. Mivel az ismeretterjesztő Zerinváry neve a TIT számára is elfogadható volt, egy ilyen jellegű emlékérem támogatását már sikerült elérni. A szentendrei tanács viszont - mint a költségek fedezője - joggal ragaszkodott ahhoz, hogy a kitüntetettek néhai Zerinváry Szilárd nevében kapják meg az emlékérmet! A plakett azonban már kész volt, arról Galilei nevét levették, de Zerinváryé már nem került rá.

Így kerülhetett sor 1963 szeptember 21-22-én a magyarországi amatőrcsillagászok első országos találkozójára, amely egyúttal a TIT Csillagászat Baráti Körének megalapítása is volt. Az első emlékérem is ezt az eseményt tünteti fel. Zerinváry Szilárd neve nem szerepel rajta, de az "ő emlékére" adták át számomra. Mint "Zerinváry Szilárd emlékérem" először az amatőrök II. Országos Találkozóján, 1964-ben került átadásra, és ezen az elnevezésen említi Róka Gedeon is a Csillagos Égben megjelent beszámolóban (6. évf., 4. sz., 8. o.). Ez alkalommal dr. Szabó Gyula miskolci tanár kapta az immáron véglegesen Zerinváry Szilárdról elnevezett, ám a nevét sehol sem viselő emlékérmet, amely eredetileg Galilei nevét őrizte volna.

Barta Lajos

Meteor 1993/10