Facebook

Denza, Francesco (1834-1894)

Francesco Denza olasz meteorológus és csillagász volt. Halála előtt a Hiúzszeműek Akadémiájának (Accademia dei Nuovi Lincei) elnöke volt.

Francesco Denza 1834 június 7-én született Nápolyban. Tizenhat éves korában csatlakozott a Barnabiták rendjéhez, és Rómába ment teológiát tanulni. Emellett meteorológiát és csillagászatot is tanult Angelo Secchi atyánál. Denza képviselte a pápát a párizsi csillagászati kongresszuson 1887-ben, mikor az égbolt fotografikus feltérképezését eltervezték tizennégy magnitúdós fényesség határig. Az ő hatására került be a Vatikán obszervatórium a feladat kivitelezésére kiválasztott tizennyolc intézet közé. Denza a Vatikán Csillagvizsgáló igazgatója lett 1890 szeptemberében és ettől kezdve a Vatikánban élt. Az obszervatóriumban ő vezette be a csillagfotometriai munkát.

A Denza Intézetet Nápolyban alapították 1943-ban. Az intézet általános-, közép- és felsőfokú iskolákat üzemeltet. Az iskola egy emlékérmet adott ki, melynek előlapján Denza félig balra néző portréja látható. Köriratban: "FRANCESCO M. DENZA" és lent: "BARNABITA ASTRONOMO".

denza1 hatlapdenza1 elolap

A hátoldalon az iskola jelvénye látható babérkoszorúban. Középen az intézet neve olvasható, alatta két dátummal 69-70. Ez utóbbi vésve van. Nem világos egyelőre ki kaphatta ezt az érmet. Füles érem, ezért minden bizonnyal viselték.