Facebook

Lund

A Lund Obszervatórium képe azon az emlékérmen található meg, amit létrehozójának, a csillagász Axel Möllernek emlékére adtak ki.

A Lund Obszervatórium

A Lund Obszervatóriumot 1668-ban alapították. Az első csillagvizsgáló  egy torony volt a Anders Sploe csillagász professzor házának tetején. A tetőt úgy tervezték, hogy mind a négy irányban nyitható volt, de a csillagda nem maradt fenn. 1753-ban egy már meglévő épületet a Lundagardshuset, láttak el tető csillagvizsgálóval.

1865 és 1867 között emelték az első már csillagvizsgálónak szánt épületet. Az épületet Axel Möller tervezte, az építészek P. C. Sörensen és F. G. Escher voltak, az épület középkori tégla erődre emlékeztető arculatát Helgo Zettervall tervezte. Mellette sínen mozgatható asztrográfnak szolgáló épületet, a föld alatt szeizmográfnak helyet adó épületet, a földszinten a portásnak otthonául szolgáló helyiséget építettek. Egy másik épületet, a „számoló házat” (räknehuset) később, 1911-12-ben Henrik Sjöström tervei alapján építették.

A régi műszereket elhozták Lundagardshuset-ból, de újat is felállítottak 1867-ben, amit a koppenhágai Jünger épített Merz optikai elemekből és C. V. Holten óragépből. A Repsold-féle meridián kört 1870-ben készítették. A szeizmográfot a göttingeni Georg Bartels-től rendelték. Fontos eredményt ért el Carl Charlier csillag statisztikáival, a galaxis szerkezeti és kozmológiai elméleteivel, akit Knut Lundmark követett, aki a galaxisokat és azok távolságát tanulmányozta.

1960-ban új helyet kapott az obszervatórium Jävan-on. Az intézet új helyre költözött 2001-ben Lundon belül. A régi épületből minden műszert elvittek mikor az Lund önkormányzatának tulajdonába került. Amennyire ki tudtam deríteni, a csillagászati intézet felelős a dokumentációért és a megőrzésért, és néhány régi műszer az új helyen kiállításra került.  A közelben az új tégla épület egy víztorony, aminek tetejére egy kis kupolát építettek.


Inga Elmqvist Söderlund : The Old Stockholm Observatory in a Swedish Context and an Argument for the Necessity of an Inventory of the Swedish Astronomical Heritage

Lund Obszervatórium története a 17-ik századra nyúlik vissza, bár az épületet, ami az érmen megjelenik a 19-ik században építették. (Lásd a a keretes írást a jobb oldalon) Sajnos az épületet a 21-ik század elején kiürítették, amikor a csillagvizsgálót a Lund Egyetem északi kampuszára költöztették. 

Lund 1 obverseAz érem előlapján Möller balra néző arcképe látható. Mögötte születési (1830) és halálozási (1896) éve található. Köriratban:  "D • M • AXELIUS • MÖLLER • PROFESSOR • ASTRONOMIAE • LUNDENSIS", azaz Didrick Magnus Axel Möller a csillagászat professzora Lund-on. Möller 1869-ben megkapta a  Királyi Csillagászati Társaság Aranyérmét. A professzor nyaka előtt az éremművész Erik Lindberg szignója látható, aki leginkább a Nobel Díj érem tervezéséről híres.

Lund 1  reverseA hátlapot az obszervatórium épülete uralja, a csillagos háttér és egy üstökös előtt. Köriratban: "ARCANA • COELESTIA • INVESTIGAVIT • JUVENTUTI • EXHIBUIT" még lefordításra vár. Alul: "SOCIO • RERUM • COELESTIUM SCRUTATORI R• ACAD• SCIENT• SUEC• MCMVI", azaz a Svéd Tudományos Akadémia adta ki 1906-ban.

A Lund Obszervatórium híres az úgy nevezett “Tejútrendszer panoráma képéről". Galaxisunk hatalmas 1 méter X 2 méteres képének összeállítása két évet vet igénybe és 1955-ben készült el.