Facebook

Greenwich

Greenwich csillagvizsgálója az egyik legrégebbi, ma is működő obszervatórium, amely a rajta átvonuló délkörről, a nulladik hosszúsági fokról ismert leginkább.

A híres délkör több emlékérmen is megtalálható. Az egyik ilyen egy úgynevezett geocoin. A geocoin érmek - melyek egy újfajta technikai hobbi, a geocaching kellékei, - sokféle témát ölelnek fel. Az előlapon a délkört találjuk a királyi obszervatórium felé nézve. A délkör a falon függőlegesen is folytatódik. Köriratban az obszervatórium neve, Royal Observatory, Greenwich, alul pedig földrajzi koordinátái láthatóak. A délkör hosszúsági foka nem pont nulla, mert Sir George Airy az általa 1851-ben elkészített és felállított új műszerhez rögzítette az új nullpontot, ami a régi délkört 5,79 méterrel nyugatabbra tolta. Ez a eltérés fejeződik ki a nullától való kis különbségben.

greenwich elolapgreenwich hatlap

A hátoldalon a délkör folytatása látszik az épület felől nézve. Köriratban "Prime Meridian of the World" azaz a világ kezdő délköre. Alul és az éremképben lévő betűk a geocaching kellékei, és nem tartoznak az érem tárgyához.

Egy 1984-ben kiadott emlékérem arról emlékezik meg, hogy 1884-ben a Washingtonban rendezett Nemzetközi Meridián Konferencia 22 szavazattal 1 ellenében fogadta el kezdő délkörnek – 0 hosszúsági fok – a greenwichi délkör-távcső objektívjén áthaladó meridiánt, kizárólagos nemzetközi használatra. Az aranyozott fémből készült érem előlapján a Föld térképét átszelő nulladik hosszúsági fokot találjuk. Köriratban "LONGITUDE ZERO" azaz nulladik hosszúsági fok, és "1884 GREENWICH 1984" a már előbb említett két évszám látható.

greenwich prime elolapgreenwich prime hatlap

A hátoldalon az előző érmen is látható, a passzázs műszernek helyt adó épület látszik, az összes ajtóval és a tetővel nyitva, mintegy mérésre kész állapotban. Köriratban: "PRIME MERIDIAN OF THE WORLD", azaz a világ kezdő délköre, alul az "EAST WEST", kelet, nyugat látható.

Az 1675-ben épült Flamsteed ház - az eredeti, régi  obszervatórium épület - jelenik meg a következő proof technikával ezüstből készült érem előlapján, félig oldal nézetben. Köriratban: "THE ROYAL OBSERVATORY", azaz a királyi csillagvizsgáló, és alul: "NAVIGATIONAL RESEARCH", azaz navigációs kutatás áll. Ez utóbbi arra utal, hogy az alapító II. Károly angol király a tengeri navigációhoz szükséges csillagászati megfigyelések elvégzése céljából hozta létra az intézményt. A király egyúttal a Királyi Csillagász (Astronomer Royal) pozíciót, beosztást is létre hozta, melyet először John Flamsteed viselt. Az épület tervezője az építész, csillagász Sir Christopher Wren volt.

greenwich Flamsteed elolapgreenwich Flamsteed hatlap

A hátoldalon hat sorban az épület alapításának rövid történetét olvashatjuk: "Flamsteed House, Greenwich, built 1675. First government research establisment founded for perfecting Navigation and Astronomy.", azaz Flamsteed ház, Greenwich, épült 1675, Az első kormányzati kutatási létesítmény, a Navigáció és a Csillagászat tökéletesítésére alapítva.

Greenwichben ma már nem folyik tudományos kutatás. A fényszennyezés lehetetlenné teszi a városi csillagvizsgálók észlelését. Az obszervatórium ma már múzeumként működik. Erről, és az obszervatórium alapításáról emlékezik meg az az aranyozott emlékérem, melyet 1975-ben az alapítás 300. évfordulójára adtak ki. Az előlapon a Flamsteed ház képét látjuk szemből. Mögötte a Föld fokhálózata. Köriratban: "NATIONAL MARITIME MUSEUM"  azaz Nemzeti Tengeri Múzeum, amely az épület jelenlegi funkciójára utal. Alul: "GREENWICH HERSTMONCEUX", az utóbbi a település neve, ahová az obszervatóriumot a II. világháború után költöztették, ahonnan végül 1998-ban az Kanári-szigetekre helyezték át a megfigyeléseket. Alul vízszintesen a "ROYAL OBSERVATORY 1675 - 1975"  felirat látható, a 300. évfordulóra utalva.

greenwich Maritime elolapgreenwich Maritime hatlap

A hátlapon John Harrison órásmester H1-es kronométerét látjuk, amely a múzeumban látható. A híres óraszerkezet történetét regényes formában feldolgozta Dava SobelHosszúsági fok című könyvében. A történet összefoglalása a múzeum honlapján is megtalálható az óraszerkezet fényképével együtt. A felirat egy idézet II. Károly király obszervatórium alapító rendeletéből: "Whereas, in order to the finding out of the longitude of places for perfecting navigation and astronomy, we have resolved to build a small observatory within Our Park at Greenwich...", magyarul "Ezért, hogy a helyek hosszúsági fokát kitalálhassuk, hogy tökéletesítsük a navigációt és a csillagászatot, egy kis obszervatórium építését határoztuk el Parkunkban, Greenwichben...". A dőlt betűvel szedett rész látható az érem hátoldalán.

A következő érem előlapján szintén a Flamsteed ház található félig hátsó nézetben.

greenwich Queen elolapgreenwich Queen hatlap

Hátlapon a múzeum másik épülete a "THE QUEEN'S HOUSE", azaz a királynő háza. Ez az érem mai is kapható a múzeum ajándékboltjában.

greenwich halley elolapgreenwich halley hatlap

Még egy érmen feltűnik a obszervatórium épülete, azaz a Flamsteed ház. A Halley üstökös 1986-os visszatérése alkalmából kiadott egyik emlékérem hátlapján. Itt az obszervatórium felett egy üstökös látható.