Facebook

A Francia Csillagászati Társaság emlékérmei

A Société Astronomique de France a Francia Csillagászati Társaság amit Camille Flammarion alapított 1887-ben, hogy a csillagászat fejlődését és művelését elősegítse.

A Francia Csillagászati Társaság rendszeresen kiadja emlékérmét a Médaille Commémorative-t. Az éremkép többször változott az elmúlt 100 év alatt, de sok hasonlóságot is fel lehet fedezni a változatok között.

Az első érem előlapján a híres éremművész Alphée Dubois (1831-1915) munkája látható. Az éremképet a szép istennő, Nox uralja, a földgömb fölött a csillagok között lebegve. Egy bolygó, egy üstökös és a holdsarló is megtalálható. Az istennő neve a földgömbre pontozott írással látható. Köriratban a társaság neve látható: "SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE FRANCE". Alulra az alapítás éve került: "FONDEE EN 1887".

Soc 1 reverseSoc 1 obverse

A hátoldal sokkal egyszerűbb, szintén Dubois munkája. A díjazott neve - ebben az esetben "EMILE FOUCAULT" - és éve "1897" a középpontban gravírozva látható. A nevet koszorú övezi.

Az éremkép 1900-ban megváltozott, mikor az érem egyik oldalára Camille Flammarion jobbra néző portréja került. A portré szintén Alphée Dubois munkája. Az itt látható érem peremében a következő bevésés: "MEDAILLE COMMEMORATIVE - 1949 - GEORGES CHARRON", azaz a díjazott neve és az odaítélés éve  látható.

Flammarion 1 reverseFlammarion 1 obverse

A másik oldal pontosan ugyan olyan, mit az első verzió előlapja.

Később az éremkép újra megváltozott. A Médaille Commémorative ezen kiadásának előlapja pontosan megegyezik elődjével, azaz Flammarion portréja látható rajta.

Flammarion 2 reverseFlammarion 2 obverse

Hátlapja azonban visszatért az első, egyszerűbb verzióhoz. A felirat a második verzióval egyezik meg, de egy koszorú és gyöngykör öleli körül az érem közepét ahová a díjazott nevét - ebben az esetben "M. PAPIN", "1919 - 1979" - vésték.