Facebook

San Marino

San Marino a CSNÉ 2009-et két 5 euró névértékű emlékpénz kibocsátásával ünnepelte.

Az első 5 eurós ezüst emlékpénz a Stonehenge-t mutatja balra középen. Más csillagászati eszközökkel, asztrolábiummal és űrhajó nyomát szimbolizáló sávval együtt a csillagászat fejlődését szimbolizálja az őskortól a középkoron át a mai technológiai világba. Köriratban: "ANNO INTERNAZIONALE DELL' ASTRONOMIA 2009", azaz a Csillagászat Nemzetközi Éve 2009.

Stonehenge 3 reverseStonehenge 3 obverse

A hátlapon allegorikus bolygók, és az előlaphoz hasonló rakéta szerű nyom. A körirat a kibocsátóra utal: "REPUBBLICA DI SAN MARINO".

A másik emlékpénz Kepler Astronomia nova  (Új csillagászat) című könyvéről emlékezik meg, amely 1609-ben került kiadásra. A felirat Kepler nevét (KEPLERO) valamint könyvének címét "ASTRONOMIA NOVA" tartalmazza. Az éremkép középpontjában a Nap áll, 8 bolygóval, jelképezve Kepler hatását a Naprendszer heliocentrikus modelljének fejlődésére. Emellett a 12 állatövi jegy is megtalálható a bolygópályák mellett.

Kepler 1 reverseKepler 1 obverse

A hátoldal Kepler jól ismert portréját mutatja körzővel és éggömbbel. A felirat itt is a kibocsátó államot nevezi meg: "REPUBBLICA DI SAN MARINO".