Facebook

Wargentin, Pehr Wilhelm (1717-1783)

Pehr Wilhelm Wargentin svéd csillagász és demográfus volt.

Wargentin1 elolapPehr Wargentin egész életen át tartó csillagászat iránti érdeklődését 12 éves korában megfigyelt (teljes) holdfogyatkozás keltette fel. Az elemi iskolában a Frösö trivialskola tanára úgy ítélte meg fejlődését, hogy tanulmányait közvetlenül a Uppsala Egyetemen folytathatta. Azonban Wargetin édesapja úgy akarta, hogy végezze el a Härnösand-i középiskolát, amit fia meg is tett. 1735-ben kiválóan leérettségizett az Uppsala Egyetem diákjaként. Filosofie magister fokozatát - ami akkor a legmagasabb fokozat volt a fakultáson - 1743-ban szerezte meg, a csillagászat docense lett 1746-ban, majd adjunktusa 1748-ban. Pehr Elvius, Jr. - a korábbi akadémiai titkár - 1749-ben bekövetkezett halálakor Stockholmba hívták, hogy a Svéd Királyi Akadémia titkára legyen, és ezt a posztot haláláig betöltötte. Így Wargentin lett az 1739-ben alapított Akadémia első hosszan hivatalában lévő titkára. Úgy tartják, hogy az Akadémia első aranykorának fontos vezető szereplője volt. Wargentin lett aWargentin1 hatlap Stockholm Obszervatórium első igazgatója. Az Obszervatóriumot a Svéd Királyi Akadémia alapította elődje Elvius javaslatára, építését 1753-ban fejezték be. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia külföldi tiszteletbeli tagjává választotta 1781-ben. A Hold Wargentin nevű kráterét róla nevezték el.

Az 1783-ban kiadott ezüstérem - amely Carl Gustaf Fehrman munkája - előlapján Wargentin jobbra néző portréja látható. Köriratban: "PETRUS WARGENTIN EQUES AUR.".

Hátoldalán a Föld gömbje felett az ekliptika húzódik át bal oldalon a Haloktól a jobb oldali Vízöntőig. Ez utóbbihoz közel a Jupiter gömbje. Tőle jobbra az Európa hold, kettessel jelölve, míg balra a másik három hold: 1 az Io, 3 a Ganimédesz, és 4 Callisto. Köriratban "SUBLIMIORA IAM CURAT" azaz a fenséges (dolgokat) már gondozta, ami a Jupiter kutatásaira utal.

Wargentinről másik érmen is megemlékeznek, külön kiemelve, igaz inkább allegorikus formában a Jupiter kutatásban végzett munkásságát.

Wargentin2 elolapWargentin2 hatlap

Az előlapon a balra néző portré körül a a felirat akadémiai titkárságát említi meg: "PETR · W · WARGENTIN REG ACAD · SC · SVEC · A SECRET · EQU · AUR ·". A hátlapon az allegorikus kép szárnyas Prométheuszt ábrázol, asztrolábiummal a kezében. A felirat "ADSPECTAT OLYMPUM INQUIRITQUE JOVEM" azaz figyelte az Olümposzt és vizsgálta a Jupitert. Wargentin ha a tüzet nem is lopta el az Olümposzról, de kifigyelte Zeusznak (azaz Jupiternek) az istenek és a mindenség királyának titkait. Alul születésének és halálának dátumai láthatók 1717-1783.