A Cubasch ikrek üstököse 1890

1890-ben nem volt szabadszemes üstökös az égen. Vajon miért választotta Cubasch úr az ikrei születésére kiadott éremképhez az üstököst?

Az érem előlapján a Cubasch ikrek, Wilhem és Matilde Cubasch, felül a nevük, alul születési dátumuk 1890 október 21, és városuk, Bécs neve látható. Az ikrek alatt a vésnök monogramja JS, azaz Johann Schwerdtner.  A hátoldalon függőlegesen felfelé haladó üstökös látható, középen felirat: "ERINNERUNG AN DAS KOMETEN JAHR 1890" azaz az 1890-es üstökös év emlékezete. Köriratban: "DIE THEILNEHMER DES CLUBS D. M. U. M. FR. DEM LIEBEN GENOSSEN" azaz "A Pénz- és Érembarátok Klubjának tagjai a szeretett pajtásnak" A kibocsátó szervezetre a D. M. U. M. FR. rövidítés utal, azaz Club der Münz- und Medaillenfreunde. Az éremről ismertető cikk jelent meg (Die Münze 1981 augusztus p.31), amely azonban hibásan a nevet Gubaschnak olvassa, aki bécsi numizmatikus volt. Bécsben ez időben valóban élt egy Heinrich Cubasch (1849–1904) nevű numizmatikus és éremkereskedő, feltehetően ő az ikrek apja és az érem elkészíttetője. Vajon melyik üstökös lehetett az ötletadó az éremképhez?

comet 1890 obverse

 comet 1890 reverse

 Az 1890-es évben a következő üstökösök látszódtak:

  • 6P/d'Arrest
  • 113P/1890 W1 (Spitaler)
  • C/1889 X1 (Borrelly)
  • C/1890 F1 (Brooks)
  • C/1890 O1 (Coggia)
  • C/1890 O2 (Denning)
  • C/1890 V1 (Zona)

A felsorolt üstökösök egyike sem volt szabad szemmel látható, vagy különösebb közérdeklődésre számot tartó. Az egyetlen támpont, az lehet, hogy Rudolf Ferdinand Spitaler Bécsben fedezte fel a róla elnevezett üstököst ugyanezen év november 17-én. Sajnos a közeli dátumot és az azonos helyszínt kivéve egyelőre további támpontunk nincs, hogy az ikrek születése és az üstökös felfedezése között tényleg van-e kapcsolat. Azt sem sikerült egyelőre kideríteni, hogy a felfedező és a boldog apa ismerte-e egymást. Reméljük, hogy a későbbi kutatások választ adnak erre a nem mindennapi éremképre.