Mátyás nagyherceg üstököse 1577

Egy üstökös amely reményt jövendölt. Legalábbis a Holland emberek számára.

A fényes üstökös történelmi hátterét David L. Walter kiválóan leírta 1890 januárjában az  Americal Journal of Numismatics Volume XXIV. No. 3-ban megjelent cikkében . Ugyanebben megadta az érem pontos leírását, és a különböző változatokat is. Javaslom az érdeklődő olvasónak az eredeti közlemény elolvasását, ha lehetősége van. comet 1578 obverseItt most idézek a műből, saját fordításomban. (Az idézett részek dőlt betűkkel):

Az előlapon tájkép tengerrel, két földdarabbal, az alsó kisebb, világító toronnyal, a felső nagyobb, szintén tornyokkal, a kettő között a tenger, a felső földdarabnál folyó torkolattal, mind fölött hatalmas üstökös ami alatt felhők vannak, középen egy pont. Köriratban: "OFFENSI .x. NVMINIS .x. ASTRVM .x." (a sértett istenség csillaga.) Nyomokban egy belső körgyűrű.

A hátoldalon a Nagyherceg négy ló húzta szekeret (quadrigát) hajt nagy sebességgel, alatta a felhők, jobb kezében ostor, a lovak egyike felágaskodik és ezáltal feje a többieké fölött látszik, felül a Nap. Körirat: "SPEM .x. FERT .x. MATHIAS" (Mátyás reményt hoz) Alsó szegmensben: 1578 ;  Belső kör nyomokban.comet 1578 reverse

Ahogy Walter úr leírja az első zsetonokat 1577-ben adták ki, de néhány 1578-ban is készült. A verőtövön a dátumot átvésték 1577-ről 1578-ra és ez jól látszik a képen lévő darabon. Az is látszik,, hogy a MATHIAS S-ét is átvésték, talán korábbi vésnöki hibát akartak vele korrigálni.

És most lássuk mit ír Walter úr a zseton történelmi hátteréről.

A Holland zsetonok, amik erről az üstökösről megemlékeznek (nem ismerek más emlékérmet erről), Mátyás nagyhercegről, Rudolf császár öccsének Hollandiába érkezéséről is megemlékeznek. Mátyás a katolikus főurak hívták az országba, akik féltek a protestáns I. Vilmos  orániai herceg megerősödésétől, viszont ellenezték, hogy Ausztriai János II. Fülöp Spanyol király megbízottja Hollandiába jöjjön és ott felvegye a kormányzó-fővezérséget. Mátyás Fülöp unokaöccse és a császár testvére is volt. Mátyás - aki még kiskorú volt - félve attól, hogy a császár, azaz a bátyja idegenkedne egy olyan cselszövéstől, amivel II. Fülöpnek árthatna, és megakadályozná, hogy elfoglalja a felkínált hivatalt, 1577 október 3-a éjjelén kiszökött a hálóterméből hálóingben és mezítláb, és még aznap éjjel elhagyta Bécset magát szolgának álcázva és arcát befeketítve. Kölnbe két úrral és néhány szolgával érkezett meg. Ausztriai János természetesen dühöngött, ahogy a császár (Mátyás bátyja) is, bár néhány író úgy gondolja, hogy Mátyás útja nem is annyira a háta mögött történt, mint azt tettette.

Anglia királynője (Erzsébet), aki a szövetségese volt a Hollandoknak értesítette a (Holland) államvezetést minisztere útján, hogy visszavonja támogatását, ha orániai Vilmost megfosztják a hatalmától, "mert csak őrá támaszkodva várható kedvező eredmény a háborúra és Hollandia nehézségeire nézve". Az államvezetés képviselője úgy válaszolt, hogy "a nagy nemesek úgy gondolják, hogy ha Mátyás lesz a kormányzó, a Hollandok Tanácsával, az ország szabadsága biztosítva lesz, és hogy testvérén keresztül a császárt könnyen meg lehet békíteni, a spanyol király rá fog kényszerülni, hogy belenyugodjon, és ezáltal minden további baj elkerülhető ". Az angol képviselő nyomatékosan azt válaszolta, hogy hacsak I. Vilmos orániai herceg nem lesz a nagyherceg hadseregének főparancsnoka, a királynő visszavonja a támogatását. Nem kétséges, hogy az itt leírt zsetonokat a katolikus párt készítette, 1577-ben mikor Mátyás először érkezett Hollandiába. November 14-re vannak datálva, és ez Van Loon szerint annak az eseménynek a dátuma, mikor az orániai herceg találkozott Mátyással és ünnepélyesen köszöntötte őt Antwerpenben. Más történészek ezt a dátumot november 11-re, 21-re, sőt vannak akik december 17-re teszik.

Az 1578-ra datált érmeket valószínűleg akkor verték, mikor Mátyás győzedelmesen bevonult abban az évben Brüsszelbe, miután egyszerű bábfigurává vált a Deklaráció aláírásával, ahogy azt az államvezetés és a valódi uralkodó (orániai Vilmos) megkövetelte tőle. Mátyás Hollandiai karrierje Motley nagyszerű munkájából ismerhető meg. Különösen figyelemre méltó Mátyás bevonulása Brüsszelbe amit Jean Houwaart is nagy részletességgel leír  "Triumphante Inkomst van Mathias," című művében, aki maga rendezte ezt a ceremóniát, ahogy az orániai herceg bevonulását is.  Az előbb említett értékes művön kívül Houwaart számos színdarabot, verset, 16 könyvet írt, amelyben leírja a fiataloknak azon kötelességek szabályait, melyet követniük kell megházasodásuk után. A Győzedelmes Bevonulás leírása olyan élénk, hogy mikor olvassuk, mintha magunk is szemtanúivá válnánk a jelenetnek. Majdhogynem halljuk a zenéjét  a sok-sok elvonuló  zenekarnak, a hatalmas kavalkád elhalad előttünk, megpillantjuk a szép hölgyeket a balkonokon, ahonnan gazdag keleti díszek lógnak, a lángoló fáklyákat, bár fényes nappal volt, és az utcákra szórt virágokat, bár január volt. Huszonnégy színházat építettek a téren, amiket allegorikus színdarabokkal töltöttek meg, amiket a Holland "DrámaTársulatok" (Chambers of Rhetoric, Rederijker a ford.) annyira szerettek bemutatni. És a vésnökök felhasználták az üstököst az éremhez, mert hiszen nem jót jövendölt-e meg ebben az esetben? .

Walter úr nem tudott róla, de 1881-ben Hollandiában kiadtak egy emlékérmet a Holland Köztársaság megalakulásának 300. évfordulójára. Ezen az érmen azt az egyik 1578-as zsetont reprodukálták, ami a 7. volt Walter úr listájában. comet 1881 reversecomet 1881 obverse

 

Az eredeti éremről lássuk ismét Walter úr leírását. Az előlapon az üstökös sok felhő között, egy fallal körülvett sok tornyú város fölött (nincs tenger), mindez egy belső körben. Köriratban: "OFFENSI . NVMINIS . ASTRVM . 1578 :".  A hátoldalon Mátyás a szekeret kényelmesen hajtja, ostor sincs a kezében, és nincs fölötte a Nap. Körirat: "SPEM ADFERT MATHIAS".

Ha magát az üstököst nézzük az tudományos szempontból is fontos volt. Tycho Brahe észlelte és precízen fel is jegyezte az üstökös pozícióit és így meg tudta határozni, hogy az a Föld légkörén kívül, a Hold pályáján is túl volt. Az üstökös minden bizonnyal látványos lehetett. 1577 November elsején fedezték fel, -1.8 magnitúdó abszolút fényességet ért el, csak öt üstököst ismerünk a történelemben, ami negatív abszolút fényességet ért el.

Mátyás nem volt sikeres kormányzó és sokáig kegyvesztett volt bátyjánál is. Később azonban egyre több hatalomhoz jutott, míg 1608-ban II. Mátyás néven magyar király és 1612-től Német-Római császár lett.