Halley üstökös 1986 A világ többi része

A legtöbb érem ami üstökösről készült a Halley üstökös 1986-os visszatérése alkalmával került kibocsátásra. Az Amerikai Egyesült Államokban készült érméket külön oldalon mutatjuk be, itt most a világ egyéb részein kiadott számos éremből válogattunk.

A Halley üstökös felfedezéséről és névadásáról már volt szó az 1910-es megjelenésével kapcsolatos érmeknél. Ezért most csak az érmék bemutatására szorítkozunk.

Ausztráliában számos érmet bocsátottak ki. Az egyik aranyozott érmen a Föld, az ausztrál kontinenssel felénk fordulva látható (ebből sejthető, hogy Ausztrália volt a kibocsájtó), felette az üstökössel. A hátoldalon Halley portréja, körülötte a felirat: "IDENTIFIED BY E· HALLEY" (azonosította E. Halley) és "APPEARS EVERY 76 YEARS" (feltűnik minden 76 évben). Az első felirat helyesen fogalmaz, hiszen Halley nem felfedezte, hanem azonosította a később róla elnevezett üstökös korábbi visszatéréseit és kiszámolta az elkövetkezendőket. Feltűnik még az érmen az 1682-es évszám, amely évben itt járt a később róla elnevezett üstökös. Ez az évszám az 1681-82-ben itt járt Kirch, vagy Newton üstököshöz is kapcsolódik. Ebben az évben számolta ki ugyanis az üstökös periódusát. Azonban számításába hiba csúszott, és ezért azonosította a Kirch üstököst a Julius Caesar féle üstökössel. (A róla elnevezett üstököst 1705-ben azonosította több előző visszatérése alapján).

comet 1986 obreversecomet 1986 reverse

A következő ausztrál érmén felül látható az ausztrál kontinens, alul az üstökös. A feltűnő Dél-Keresztje csillagkép és a felirat is egyértelművé teszi, hogy Ausztráliában adták ki. A hátoldalon Halley portréja, születési és halálozási éve, és a vésnök szignója TCC látható.

Halley 2 oHalley 2 reverse

Ausztráliában adták ki az egyik oldalán Halley portréját, a másikon az üstököst az Ausztrália középső részén fekvő MacDonnell Ranges fölött. A látványos, vörösréz színű érem előlapján köriratban "HALLEY'S COMET DOLLAR", és "LIMITED EDITION" szöveg látható. Ez utóbbi arra utal, hogy az érmét csak kis mennyiségben verték (bár a ténylegesen kibocsátott darabszámról nem sikerült adatot begyűjteni). A portrétól jobbra név, születési és halálozási észám. Bal oldalon a vál fölött a vésnök neve: STOKES látható. A hátoldal felirata: "ALICE SPRINGS N. T."  a közelben fekvő nagyvárosra utal. Alul apró betűvel: "HALLEY'S COMET OVER MACDONELL RANGES", "AUSTRALIA" és "1986" az éremképet pozicionálják a téridőben.

Halley 6 obverseHalley 6 r

Az egyik legszebb dizájn - amely a szerző kedvence is - szintén Ausztráliában, a Viktória Múzeum kiadásában készült, a Hafner verde kivitelezésében. Bár a múzeum honlapja nem említi, de az éremkép tervezője minden bizonnyal ismerte a Julius Caesar lelkeként visszatérő üstökösről készült érmet, és egy igazán klasszikus éremképet formázott meg újra. A felirat az előlapon felül "AUSTRALIA", alul "1986", míg középen, ahol az eredeti római érmen a DIVVS JVLIVS olvasható, a "COMET HALLEY" látható. A hátoldalon Halley jobbra néző portréja látható, felül a név, alul a kibocsátó múzeum neve, míg apró betűvel a vállon a verde neve olvasható.

Halley 16 obverseHalley 16 r

Kanadában a North Shore Numizmatikai Társaság adott ki az eseményre emlékérmet. Az éremnek az előlapja nem csak az üstökösnek, de Vancouver alapításának századik évfordulójának is emléket állít. Az érem közepén a Nap, körülötte a Föld pályája folytonos vonallal, a Halley üstökös pályája pedig szaggatottal jelezve. A pályák mentén a Föld helyzete egy kis koronggal, az üstökösé pedig kis üstökössel van jelezve 1986 április 6-i időpontra, mikor a legközelebb voltak egymáshoz. A Föld és az üstökös keringési iránya is jelezve van, amiből is látszik, hogy ellenkező irányban kerülik meg a Napot. Bal oldalon apró betűvel: "PERIHELION FEB 9TH" az üstökös napközelségének időpontját, 1986 február 9-ét jelöli. A kép alsó részén a felirat Vancouver alapításának 100. évfordulójáról emlékezik meg. A hátoldalnak semmi köze az üstököshöz, North Shore híres ikerszikláiról, az Oroszlánokról, azaz KO és KLONról emlékezik meg.

Halley 3 obverseHalley 3 r

Franciaország nagyméretű bronzérem kiadásával ünnepelte az üstököst. Az előlapon Halley balra néző portréja előtt születési és halálozási évszáma, köriratban pedig neve olvasható. Hátoldalon a csillagok között elhúzó üstökös. Alul a Nap, körülötte a Föld (TERRE) és az üstökös (COMETE) pályája. Alul 6 órától 12 óra felé köriratban az üstökös 1066 és 1910 közötti időszaki visszatérési évei olvashatóak. Legalul kisbetűvel a vésnök neve MAILLART látható. Jobb oldalt alul a Giotto űrszonda nevét és képét helyezte el a vésnök az 1986-os évszámmal együtt.

Halley 5 oHalley 5 reverse

Giotto űrszonda jelenik meg a következő alumínium érmén, melynek kibocsátója talán az űrszonda elkészítője, az Európai Űrügynökség lehet. Az előlapon Halley félig balra néző portréja és az üstökös kapott helyet a "HALLEY'S COMET" felirattal. A hátlapot az üstökös és az űrszonda uralja. A körirat: "INTERNATIONAL SPACE MISSIONS" "TO HALLEY'S COMET 1986", azaz nemzetközi űr misszók a Halley üstököshöz. A felirat többesszámú megfogalmazása alapján arra gondolhatunk, hogy a szovjet VEGA 1 és 2 űrmissziónak is emléket kívántak állítani az egyelőre ismeretlen kibocsátók.

Halley 4 obverseHalley 6 o

Szintén az Európai Űrügynökség látható a következő érmen. Az előlapon Halley portréja látható szemből, mögötte az üstökös a csillagok között. A felirat angol: "NOW WE KNOW THE SHARPLY VEERING WAYS OF COMETS, ONCE A SOURCE OF LIGHT". A felirat egy kissé módosított idézet Halley-től, amely eredetileg így szólt:

"Iam patet horrificis quæ sit via flexa cometis ;
Iam non miramur barbati phænomena astri."

"Now we know
The sharply veering ways of comets, once
A source of dread, nor longer do we quail
Beneath appearances of bearded stars."1

Az idézetnek magyar műfordítását nem találtam, de nagyjából annyit jelent, hogy most már ismerjük az üstökösök útját, amik egykor  a félelem forrásai voltak, de ma már nem száll el a bátorságunk a hajas csillag látványától. A hátlapon a bal oldalon a Napot, körülötte a bolygópályákat látjuk, az üstökössel és annak pályájával. A körirat: "E. S. A. PROBE GIOTTO ENCOUNTERS HALLEY'S COMET ON THE NIGHT OF 13 MARCH 1986", azaz  az ESA Giotto űrszondája 1986 március 13-a éjjelén találkozott a Halley üstökössel.

Halley 17 obverseHalley17 reverse

A következő érem feltehetően Angliában készült, hiszen hátoldalon a Greenwich-i Obszervatórium épületének a képe látható. Feliratként az üstökös neve és 1986-os visszatérés perihélium átmenetének napja került az éremre. Az előlap az 1744-ben kiadott Halley emlékérem másolata, melyet Jean Dassier vésett. Halley jobbra néző portréja körül a neve latinosan: "EDMUNDUS HALLEY" és a vésnök szignója látható.

Halley 8 oHalley 8reverse

II. Erzsébet királynő portréja díszíti a hátlapját annak az 50 pences emlékpénznek, melyet 2002-ben Szent Ilona-szigeten adtak ki. Míg a hátlap a sziget felfedezésének 500-ik évfordulójára állít emléket, addig az előlap Halleynek, és 1676-os utazásának a szigetre. Ez utazás alkalmával Halley egy obszervatóriumot hozott létre és egy távcsövet állított fel a szigeten, a déli égbolt tanulmányozása céljából. Az érem jobb oldalán Halley félbalra néző portréja látható. Középen háromárbocos vitorlás hajó, felette üstökös, a Dél-Keresztje és más csillagok. Feliratként neve és utazásának dátuma került az éremre. Halley kabátjának jobb oldalára egy kis hal került, talán a vésnök jele.

Halley 14 reverseHalley 14 o

Németországban több érmét is kiadtak. Az akkor Kelet-Németországban Drebach városa fennállásának 600-ik érfordulóját ünnepelte 1986-ban. Az új városi csillagvizsgálót és planetáriumot 1986 június 1-én adták át. Az érem előlapján a obszervatórium felett áthúzó üstökös - bár nincs nevesítve - talán a Halley.

Halley 15 oHalley 15 reverse

Németország nyugati részén látványos ezüstéremmel ünnepelték az üstökös visszatérését. Az előlapon a Föld, az európai kontinenssel felén fordulva. Felette az üstökös, háttérben a csillagok és a Nap. Köriratban: "30. WIEDERKEHR DES HALLEYSCHEN KOMETEN 1986", azaz a Halley üstökös 30. visszatérése. A hátlap az igazi német precizitás mintaképe, hiszen pontosan felsorolja az üstökös utolsó 30 feljegyezett visszatérésének perihélium dátumait. Középen a belső naprendszer képe a bolygók és az üstökös pályájával. Köriratban belül: "BAHN DES HALLEYSCHEN KOMETEN" azaz a Halley üstökös pályája és "UMLAUFZEIT CA 76 JAHRE" azaz visszatérés kb. 76 évente. Köriratban kívül: "PERIHELDURCHGÄNGE DES HALLEYSCHEN KOMETEN" azaz a Halley üstökös perihélium átmenetei, "240 v. CHR. - 1986 n. CHR." azaz Krisztus előtt 240-től, Krisztus után 1986-ig.

Halley 7 oHalley 7 reverse

Németországban egy másik ezüstérmet is kiadtak az üstökös emlékére. Ennek előlapján egy csillagász korabeli ruhában egy díszesen kialakított távcsőbe néz, miközben két kezével a távcső irányítását végzi. Köriratban "GENERATIONSTALER HALLEYSCHEN KOMETEN", alul "18. JAHRH." azaz 18. század, jobbra 1986. A hátoldalon pegazus a csillagok között. Köriratban: "WIEDERKEHR DES HALLEYSCHEN KOMETEN" és "11. APRIL 1986", azaz a Halley üstökös visszatérése.

Halley 10 reverseHalley 10 o

Olaszországban nagyméretű bronzérmet adtak ki. Előlapján Halley félig jobbra néző portréja, köriratban neve, születési és  halálozási éve jelenik meg. A hátlapon alul a Föld az olasz csizmával középen, felette az üstökös. Köriratban: "PASSAGGIO DELLA COMETA DI HALLEY 1986" azaz a Halley üstökös átmenete 1986 látható.

 Halley 9 reverseHalley 9 o

A csendes-óceáni Szamoa sziget is adott ki ezüst emlékérmet. A nagyon szép kivitelezésű érem előlapján Halley félig jobbra néző portréja előtt a Nap, a Föld és az üstökös pályája látható, a pályamenti haladási irányokkal jelölve. Felettük az üstökös képe. Köriratban név, születési és halálozási évszám található. Az emlékpénzt 1995-ben verték. A hátoldalon a sziget neve, címere és a 10 dolláros értékmegjelölés látható.

 Halley 11 reverseHalley 11 o

Szingapúrban is kiadtak ezüstérmét az esemény tiszteletére. Az előlapon az üstökös a csillagok között. Köriratban: "1910 - THE RETURN OF HALLEYS'S COMET - 1986" azaz 1910 - a Halley üstökös visszatérése - 1986, a két legutóbbi visszatérés dátuma. A hátoldalon oroszlán pálmával és felirat: "ONE OUNCE .999 FINENESS" azaz 1 uncia súlyban színezüstből készült.

Halley 13 oHalley 13 reverse

Ismeretlen kibocsátású látványos bronzérem, melynek előlapján Halley portréja és angol nyelvű felirat található. Halley előtt az előző visszatérések évszámai, egyre kisebb számokkal, ahogy visszafelé haladunk az időben. Halley mögött üstökös, csillagszerű maggal. Köriratban felül: "DR. EDMOND HALLEY", alul "HALLEY' COMET" illetve az "ORIGINAL TRIBUTE", eredeti tisztelet felirat olvasható.

 Halley 12 reverseHalley 12 o

A hátoldalon igen látványos, rémisztő sárkány-szerű üstökös ábrázolással, Nappal, Holddal és csillagokkal. A lény szájából a "HALLEY'S COMET" felirat ered. Köriratban "LIBERA NOS A MALO" és "COMETAE" szöveg olvasható. A felirat megfejtése még várat magára.