Halley üstökös 1986 Egyesült Államok

A legtöbb érem ami üstökösről készült a Halley üstökös 1986-os visszatérése alkalmával került kibocsátásra. Az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhányat a teljességre törekvés igénye nélkül.

A Halley üstökös felfedezéséről és névadásáról már volt szó az 1910-es megjelenésével kapcsolatos érmeknél. Ezért most csak az érmék bemutatására szorítkozunk.

comet 1986 obreversecomet 1986 reverseAz első érmet a North Carolina Egyetem Chapel Hill városában lévő kampuszán a Morehead Planetárium adta ki, ahogy ez a hátoldalán a köriratban olvasható. A hátoldali éremkép magát az 1949-ben átadott planetáriumot ábrázolja. Előoldalon Halley balra nérő mellképe, az üstökös, és a Halley-vel kapcsolatban gyakran idézett mondat "ONCE IN A LIFETIME" azaz egyszer egy életben. Ez a mondat arra utal, hogy a 76 éves keringési periódussal visszatérő üstökös megpillantása minden ember számára csak egyszer adatik meg az életben. Bár egészen kivételes esetekben kétszer is lehet vele találkozni, ahogy erre később majd láthatunk példát.

Halley 2 oHalley 2 reverseEgy 1985-ben még szokatlan technikájú egy unciás ezüst téglány is kibocsátásra került, sorszámozva, a Coast Productions Cég jóvoltából. Az előoldalon a Föld, az amerikai kontinenssel felén fordulva, a Szaturnusz, köztük az üstökös, míg háttérben a Nap és a csillagok. A felirat ezen is megemlíti, hogy egy életben csak egyszer látható az üstökös.

Halley 3 reverseNégy darabos sorozat is készült, mindegyik 1-1 uncia színezüstből. Az előlapjuk mindegyiküknek ugyan olyan. Halley félig jobbra néző portréja és az üstökös stilizált képe uralja az éremképet. A felirat egyrészt az érem súlyát és az ezüst minőségét tünteti fel, másrészt Edmund Halley nevét és születési és halálozási dátumát 1742 - 1858. A kiadás éve 1986 és MR monogram is látható, amely utóbbi feltehetően a vésnökre utal. A hátlapon négy különböző visszatérése látható az üstökösnek. Az elsőnél az 1066-os visszatérést látjuk, úgy ahogy azt a Bayeux-i faliszőnyegen ábrázolták. A faliszőnyeg a Hastings-i csata, a szászok és a normannok összecsapását meséli el. Ebben II. Harold angol király meglátja az üstököst, amelyről számára a végzetét jövendöli meg, hiszen a csatában elesett. Az éremképen a felül látható üstököst figyelik az emberek, míg alul a felirat: "HAROLD SEES COMET BAYEUX TAPESTRY 1066", azaz Harold látja az üstököst, Bayeux-i faliszőnyeg. A sorozat második darabja az 1986-os visszatérésnek állít emléket. Az Európai Űrügynökség által felbocsátott Giotto űrszonda látható rajta, amely mindez ideig a legrészletesebb felszíni képeket készítette az üstökösről. Az éremképen középen a távolban a Nap, fölötte az űrszonda, körülötte az üstökös és csóvája látszik. Apró betűkkel a felirat "PASSING WITHIN 600 MILES OF COMET HALLEY" arról tudósít, hogy 600 mérföldre közelítette meg az üstököst.

Halley 7 o Halley 3 o

 

 

Halley 15 oHalley 16 o

A harmadik érmen középen Mark Twain amerikai író portréját találjuk, míg köriratban önbeteljesítő jóslatát olvashatjuk: "I CAME WITH THE COMET AND SHALL GO WITH IT" azaz az üstökössel jöttem, és vele is fogok elmenni. És valóban Samuel Langhorne Clemens akit a világ író álnevén sokkal jobban ismer 1835-ben született és 1910 április 21-én, alig egy hónappal a Halley üstökös perihélium átmenete előtt halt meg. A negyedik érem a Challenger űrsiklónak és a fedélzetén utazó hét űrhajósnak állít emléket. Az érem talán még a katasztrófa előtt elkészülhetett. Az űrhajósok vezetéknevei: "MCNAIR ONIZUKA RESNIK SCOBE SMITH MCAULIFFE JARVIS" látható köriratban az "AMERICA'S COURAGEOUS" azaz Amerika bátrai felirattal együtt. Az űrsikló szemmel látható jó állapotban, nyitott raktérrel kering a Föld körül, miközben a üstökös a másik irányban halad el a Föld mögött és az amerikai zászló előtt.

A következő érem a Beverly Hills-beli "The Burton Mint" (azaz Burton pénzverde) kibocsátása, de ennek a pénzverdének nem sikerült az interneten nyomára akadni. Az előlapon Halley félig balra néző portréja alatt a neve, születési és halálozási dátuma látható. Felül a felirat az érem súlyáról értesít: "ONE TROY OUNCE" azaz egy uncia súlyban készült 0.999-es finomságú színezüstből, ahogy ez a hátoldalán kisebb betűkkel olvasható. Az amerikai fehér fejű halászsas bal oldalon, míg a háttérben az üstökös a csillagok között látható. Felül az üstökös utolsó két visszatérésének éve 1910 és 1986 látható. Az SE monogram feltehetően a vésnök nevére utal, melynek feloldása egyelőre nem sikerült.

Halley 4 reverse Halley 4 o

A következő érempár látványos példája annak, ahogy egy érem azonos előlappal, de különböző hátlappal is készülhet. Mindkét érem előlapján az üstökös látható a Föld felett, erősen stilizált alakban. A köriratban az üstökös neve és a visszatérésének dátuma, 1985 és 1986 fordulópontja látható. Az első érme hátlapján a Naprendszer "felülnézeti" képe a bolygópályákkal és az üstökös pályája és annak mentén különböző időpontokban tartózkodási pozíciói olvashatók. Ahogy az érmen is látható 1948-ban volt naptávolban, 1983-ban keresztezte a Szaturnusz pályáját és 1986-ban volt Földközelben.

Halley 6 reverse Halley 6 o

Az érem párjának előlapja ugyan azzal a verőtővel készült, míg a hátlapjáról lekerültek a bolygópályák, hogy egy sör reklámnak adjanak helyet. A Coors Light amerikai sörmárka kihasználta az üstökösben rejlő lehetőséget, hogy kiadassa saját reklám érméjét. Mindkét érem ugyan olyan méretben és anyagból, alumíniumból készült. 

Halley 5 o

Halley 5reverseA következő érem 925-ös finomságú ezüstből készült a Franklin Verdében (Franklin Mint). Az előlapon az üstökös elhúz az amerikai kontinens felett. A hátlapon látható a Föld és az üstökös pályája a Nap körül, míg felirat felül a perihélium, azaz a napközelség időpontját "HALLEY'S COMET CLOSEST TO SUN FEBRUARY 9, 1986" jelzi. Az alsó felirat a Földközelség dátumát adja meg: "CLOSEST TO EARTH APRIL 11, 1986".

Halley 8 oHalley 8 reverseA következő emlékérem nikkelből készült, felületi aranyozással, és nem ez az egyetlen furcsasága ennek az éremnek. Az előlapon Halley portréja fölött a neve, bal oldalon születési éve, jobb oldalon viszont az 1986-os visszatérés éve látható. Alul a felirat "DISCOVERER OF HALLEY'S COMET" azaz a Halley üstökös felfedezője, szintén hibás, hiszen ahogy az 1910-es megjelenésével kapcsolatos érmek előszavában kitértem rá, Halley egyetlen egy üstököst sem fedezett fel. Ő kiszámolta mikor fog visszatérni a később róla elnevezett üstökös.

 Halley 9 reverseHalley 9 o

A következő érem rézből készült és arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy a 76 éves keringési idővel rendelkező üstökös többnyire csak egyszer mutatja meg magát egy ember életében. Az előlapon az üstökös az amerikai kontinens felett látható, a hátoldalon a felirat "ONCE IN A LIFETIME" azaz egyszer egy életben olvasható.

 Halley 10 reverseHalley 10 o

A következő ezüst emlékérem előlapján Halley félig jobbra néző portréja látható, felül a nevével, alul születési és halálozási évszámával. Jobb oldalon a érem finomsági és súly adata szerepel, azaz egy uncia súlyban készült 999-es finomságú ezüstből. Hátoldalon az üstökös a csillagok között látható. Feliratként "HALLEY'S COMET FALL of 1985", azaz Halley üstököse 1985 ősze, és 1456 óta bekövetkezett valamennyi visszatérésének dátuma olvasható.

 Halley 11 reverseHalley 11 o

 A következő ezüstérem előlapja sokban hasonlít az előzőéhez, csak itt a finomság és súly érték a hátoldalra került, és ez helyet biztosított egy kis üstökös rajzhoz, ami Halley portréjától jobbra látható. A hátoldalon a sason érkező gyermek, vagy puttó érdekes megoldás, nagyon hasonló látható a Sinom Newcombról 1970-ben kiadott érem hátoldalához. A hátoldal felirata: "ONCE IN A LIFETIME HALLEY'S COMET" azaz egyszer egy életben a Halley üstökös.

 Halley 12 reverseHalley 12 o

A következő érem előlapja érdekes megoldást alkalmazva jeleníti meg az üstököst a csillagok között. A csillagok tükörfényes mélyedésként tűnnek ki a matt égi háttérből. A hátoldalon a Naprendszer bolygóinak pályái láthatóak a Neptunusszal bezárólag és az üstökös jelentősen elnyúlt pályája. Az érem felirata felül: "HALLEY'S COMET EYEWITHNESS COMMEMORATIVE MEDAL" azaz a Halley üstökös szemtanú emlékérme. Alul pedig hat sorban: "November 27, 1985 marked the date that Halley's Comet moved closest to Earth on its approach to out planet - a distance of 58 million miles away" azaz 1985 november 27-e jelöli a napot mikor a Halley üstökös a legközelebb járt a Földhöz bolygónkat megközelítő pályáján - 58 millió mérföld távolságra.

Halley 13 o Halley 13 reverse

A következő érem (hibásan) Halley az üstökös felfedezőjének nevezi előlapján. A félig jobbra néző portét RCK monogrammal jegyzi a vésnök. A hátoldalon az üstökös a csillagok között az amerikai kontinens felett látható. Az érem felirata: "HALLEY'S COMET · VISITOR FROM SPACE · 1985 - 1986" azaz Halley üstököse látogató az űrből.

 Halley 14 reverseHalley 14 o

A következő érem ezüstből és aranyozott bronzból is készült. Az előlapon Halley félig balra néző portréja, a neve, születési és halálozási dátuma, és az üstökös neve látható. A portré alatt GM, mellette és a hátoldalon TM monogram látható. A hátoldalon az üstökös csillagokban végződő csóvája és az 1986-os évszám látható. A felirat: "HALLEY'S COMET SOCIETY U.S.A." azaz Halley üstökös társaság.

 Halley 17 reverseHalley 17 o

Halley 21 oHalley 21 reverse

A következő sorszámozott érem 999-es finomságú ezüstből készült egy uncia súlyban, ahogy az a hátoldali feliratából kiderül. A díszes ornamentikájú hátoldal közepe üres, feltehetőleg név bevésésére szolgál, alatta a sorszám, szintén bevésve. Az előlapon az üstökös szinte kilép az éremképből, távolban a Föld és a csillagok láthatók. Alul a monogram S.G.W a vésnökre utal.

Halley 18 o

Halley 18 reverse

A következő érem előlapján az üstökös jobbra haladó képe látható a következő felirattal: "HALLEY'S COMET COMMEMORATIVE MEDAL ©" azaz Halley üstökös emlékérem. Hogy a Copyright jel miért került a szövegbe az egyelőre nem derült ki. A hátoldal középen a Napot, kívül a Földet és annak Nap körüli pályáját és az üstökös mozgásának néhány fázisát mutatja, ahogy a csóva mindig a Nappal ellentétes irányba mutat.

Halley 19 oHalley 19 reverse

A következő érem vésnöke R. G. azaz Robert Gilbert. Az érmére kevés kép és sok szöveg került. Az előlap felirata: "HALLEY'C COMET NAMED FOR EDMOND HALLEY, WHO IN 1695 CALCULATED ITS ORBIT AROUND THE SUN TO BE APPROXIMATELY 76 YEARS. ON APRIL 11, 1986 HALLEY'S COMET WILL BE CLOSEST TO THE EARTH DURING ITS APPARATION; LESS THEN 39,000,000 MILES", azaz a Halley üstököst Edmond Halley után nevezték el aki 1695-ben kiszámította körülbelül 76 éves keringési idejű pályáját és az üstökös 1986 április 11 lesz legközelebb a Földhöz ezen megközelítése során, kevesebb mint 39 millió mérföldre. Ekkor már távolodóban volt, és ez magyarázhatja az ellentmondást azzal az éremmel, amelyik a földközelséget 1985 november 27-re teszi. Akkor ugyanis az üstökös közeledett, majd megkerülve a Napot még egyszer a Föld közelébe került 1986 április 11-én, de ekkor már kifelé tartott a belső naprendszerből. Ekkor azonban jóval közelebb került hozzánk, mint előző novemberben. Mint látható a vésnök gondot fordított rá, hogy a felirat a tudományos igényeknek is megfeleljen. A hátoldal reklámot hordoz, a vésnök Robert Gilbert numizmatikus reklámját, aki honlapján is leírja, hogy maga készítette a verőtövet.

Halley 20 oHalley 20 reverse

A következő érem Kalifornia Félsziget Érem klub kiadásában készült, annak hetedik éves rendezvénye alkalmából. Az üstökös nevét meg sem említik az érmen, csak az előlapon áthúzó üstökös képéből és az 1986-os évszámból következtethetünk arra, hogy a Halley üstököst ábrázolja. Az előlap további részletei és a hátlap a klubbal annak rendezvényével foglalkozik.

Halley 22 oHalley 22 reverse