A Szaturnusz holdjai

A Szaturnusz 5 legnagyobb holdját nem sokkal a távcsövek megjelenése után felfedezték. A távcsövek fejlődésével, mind a mai napig azonban egyre több holdról van tudomásunk.

William Herschel leghíresebb felfedezése minden bizonnyal az Uránusz volt. Emellett nagy teljesítményű távcsövével két új Szaturnusz holdat is meglátott, a Mimast és az Enceladust. E három fontos eseménynek és a híres csillagásznak állít emléket Wolfgang Günzel 88 mm átmérőjő emlékérme. Az előlapon Herschel balra néző portréja látszik, köriratban nevével és születési és halálozási évszámokkal. Alul a művész szignója található. A hátoldalon a Szaturnusz a gyűrűivel és két holdjával. A köriratban: "HERSCHEL ENTDECKTE 1781 DEN PLANETEN URANUS UND 1789 DIE SATURNMONDE MIMAS UND ENCELAUS" azaz Herschel 1871-ben fedezte fel az Uránusz bolygót és 1789-ben a Mimas és az Enceladus Szaturnusz holdakat.

herschel hatlapherschel rev

A Szaturnusznak a cikk írásakor 62 holdját ismerjük. A XIV. Lajos francia király idejében kiadott, az akkor ismert Naprendszer ábrázoló zsetonon még csak öt hold szerepel (jobb oldalon fenn). Az érmen a Föld Holdja, és a Jupiter négy holdja is szerepel.

luis14 hatlapluis14 elolap

 A Merkúrnak és a Vénusznak nincs holdja, a Mars két apró holdját pedig még nem ismerték az érme készítésének időpontjában.

Modern pénzeken és emlékérmeken gyakran találkozhatunk Naprendszer ábrázolással, ám ezekről szinte mindig hiányzanak a bolygók holdjai. A kevés kivételek egyike Mongólia 500 Tugrik értékű pénze, melyen Isaac Newtonnak "az évezred géniuszának" állítanak emléket. A hátlap a Naprendszer bolygóit és azok pályáit felülnézetből, továbbá két üstüköst ábrázol. A jobb oldalon álló Szaturnusz körül a gyűrű és öt kis pontként ábrázolva a főbb holdjai láthatók.

mongolia hatlapmongolia elolap