Inter gravissimas

A Gergely-naptár, más néven nyugati- vagy keresztény-naptár nemzetközileg a leggyakrabban használt polgári naptár. Nevét XIII. Gergely pápáról kapta, aki az előző, Julián naptárat pontosította.

Az Inter gravissimas pápai bullát XIII. Gergely pápa 1582 február 24-én adta ki. A latinul írt dokumentum a Julián naptárat reformálta meg. A bulla nevét arról az első két szóról kapta, amivel kezdődik: "Inter gravissimas pastoralis officii nostri curas…" ("Lelkipásztori hivatalunk legsúlyosabb feladatai között...").

A változások (a Julián naptárhoz képest) a következőkben foglalhatók össze:

  1. Csökkentette a szökőnapok számát - a száza évek, mint 1700, 1800 és 1900 nem szökőévek többé, csak a 400-zal osztható évek, mint 1600 és 2000 maradnak azok;
  2. Extra napot eltörlése - 1582 október 4-ét 1582 október 15-e követte, és ezt a hiányzó 10 napot nem számították bele a kölcsönökbe, adókba, stb.
  3. A húsvétot nem csak március 21-hez számítva, de az úgynevezett Paschal táblázatokat használva kell megadni

A Gergely-naptár a Julián naptár közelítését úgy javítja, hogy kihagy három Julián szökőnap minden 400 évben, és ezzel az átlagos év hosszát 365,2425 napra állítja be. Ennek a közelítésnek az átlagos hibája 3300 évente egy nap a trópusi évhez viszonyítva. A napéjegyenlőségek precessziója miatt azonban, a hiba tavaszi napéjegyenlőséghez (ami a 2000. év környékén átlagosan 365,24237 naponta következik be) képest 1 nap 7700 évente. Ez minden szempontból sokkal pontosabb, mint a Julián naptár 128 évente jelentkező 1 napi hibája (ahol az átlagos év hossza 365,25 nap).

A katolikus egyház megpróbálta népszerűsíteni az új naptárat. Egy 1582-ben kiadott bronz emlékérem is ezt bizonyítja. A 39 mm átmérőjű 29,1 gramm súlyú érem hátlapján XIII. Gergely pápa jobbra néző mellképe látható. A pápa díszes köntöse Jézus vízen járásának csodáját ábrázolja. Köriratban: "GREGORIVS XIII · PONT[ifex] · OPT[imus] · MAXIMVS", azaz XIII. Gergely legfőbb és legjobb pap. A portré alatt a vésnök szignója ·L·PARM·" olvasható.

Calendar 1 reverseCalendar 1 obverse

Az előlap az eseményt ábrázolja. Középen kosfej öt csillaggal, a szarvakról lelógó koszorúval, felette köriratban: "·ANNO·RESTITVTO·MDLXXXII", azaz a helyreállítás éve 1582 látható. Az egész éremképet látványos, saját farkába harapó látványosan szép sárkány öleli körül. A kosfej jelentése egyszerűen megérthető, és ebben a csillagok is segítségünkre vannak. A naptárreform azzal, hogy a tavaszi napéjegyenlőség dátumát március 21-re állította be, az mindig a Kos csillagjegyben következik be. (Ez nem azonos a Kos csillagképpel. A precesszió miatt a tavaszi napéjegyenlőség pontja, a tavaszpont 26000 évente körbemozog, ma sem a Kosban, hanem a Vízöntőben van.  De mindig március 21-én, vagy a körül következik be, és ez a Kos csillagjegy első napja.) A tavaszpont egyezményes jele is egy pár kosszarv.

XIII. Leó Pápa 1891-ben kiadott Motu Proprio-ja újra alapította a Specola Vaticana-t (Vatikán Obszervatórium) és az új obszervatórium a Vatikán falánál épült fel. Ebből az alkalomból ezüst emlékérmet adtak ki. A 43,5 mm átmérőjű és 37 gramm súlyú érem előlapján az obszervatórium kupolás épülete látható jobb oldalon középen. Mégis az éremképet az álló Uránia, a csillagászat múzsája uralja, aki csillaggömböt tart a kezében. Egy oszlopnak támaszkodik melynek ábrája és felirata ("ANNO RESTITVTO MDLXXXII") arra a naptárreformra utal amelyet 1582-ben hirdettek ki. Valójában a Szent Szék első csillagvizsgálóját 1578-ban alapították, és Jezsuita csillagászokat és matematikusokat hívtak, hogy a naptárreformhoz használt tudományos adatokat és azok hatását tanulmányozzák. Uránia lábánál szép kivitelű asztrolábium is látható. Köriratban: "REI · ASTRONOM · HONOR · IN · VAT · INSTAVRATVS · ET · AVCTVS", azaz a csillagászati munka tiszteletére a Vatikánban felállítva és gyarapítva (kibővítve). Alul dátum "MDCCCXCI", azaz 1891.

Vatican 1 reverseVatican 1 obverse

A hátoldalon az újra alapító XIII. Leó Pápa balra néző portréja látható gazdagon díszített köntösben. Köriratban: "LEO · XIII · PONT · MAX · AN · XIV ·".

A naptárreformról 1982-ben, negyedik centenáriumán is megemlékeztek. A nehéz bronz emlékérem előlapján XIII. Gergely pápát láthatjuk. Felette köriratban: "BULLE INTER GRAVISSIMAS" és "GREGOIRE XIII". Felirat alul: "CALENDRIER GREGORIAN 1582", azaz naptár reform 1582. Az éremművész Martha Schwenck volt, akinek az szignóját bal oldalon az érme pereménél láthatjuk.

Calendar 2 reverseCalendar 2 obverse

A hátlapon szép armilláris gömb, a hold, a nap és csillagok láthatók.

A második 80 mm átmérőjű és 153 gramm súlyú emlékérmet Wolfgang Günzel készítette. Előlapján a pápa félig balra néző mellképét találjuk. A felirat öt sorban: "PAPST GREGOR XIII. 1502 1582", azaz XIII. Gergely pápa 1502 1582.

Calendar 3 reverseCalendar 3 obverse

A hátlapon csak szöveget találunk hét sorban: "400 JAHRE GREGORIANISCHER KALENDER 1 · 2 · 3 · 4 · 15 OCTOBER 1582", azaz a Gergely naptár 400 éve. A számsor 1, 2, 3, 4, 15 1582 októberének első napjait mutatja, amikor is október 4-ét október 15-e követte.