Armilláris gömbök

Az armilláris gömb, vagy armilláris szféra (régiesen: gyűrűs teke) egy körgyűrűkből álló csillagászati eszköz. Szokás az égbolt Föld-középpontú modelljeként is emlegetni, az égitestek hosszúsági- és szélességi fokát és más fontos csillagászati paramétereket mutat, mint például az ekliptikát.

Az egyik legszebb armilláris gömb a német Wuppertaler Uhren Museum (wuppertaleri óra múzeum) zsetonjának előlapján található. Az armilláris gömb egy éggömböt is tartalmaz, amely a csillagjegyeket ábrázolja. Az ábrázolt armilláris gömb Andreas Ferchner munkája, ahogy az zsetonon is írva áll: "HIMMEL-GLOBUS - ANDREAS FERCHNER - WIEN 18. Jh.", azaz éggömb - Andreas Ferchner - Bécs XVIII. század. Felirat felül: "Das Uhren · Museum weltbekannt", azaz világhírű óra múzeum. Alul: "500000 Gäste seit 1958", arról számol be, hogy 1958 óta több mint 500000 látogatója volt már a múzeumnak.

Armillary 1 reverseArmillary 1 obverse

A hátlapon a múzeum bejárata fölött lévő óra látható. Köriratban a múzeum neve és két évszám található 1958 és 1978. A zsetont az alapítás 20. évfordulójának - "20 JAHRE" - emlékére adták ki.

Az armilláris gömbök a csillagászati pénzek és emlékérmek szokásos díszítő eleme, mint például ennek a jamaicai emlékpénznek is, amelyet Tycho Brahe emlékére vertek. Az ezüst pénz előlapján Brahe portréja mellett egy armilláris gömb látható. Felirat: "TYCHO BRAHE · 1546 - 1601". Alul a kibocsátás éve 1995.

Armillary 2 reverseArmillary 2 obverse

A hátlapon Jamaica címere és az emlékpénz névértéke: "TWENTY FIVE DOLLARS", azaz 25 dollár, látható. A dátumot a hátlapon is megismételték: 1995.

A következő emlékérem hátlapján aprólékosan kidolgozott armilláris gömb van. Bessel pályafutásának három állomása is megtalálható ezen a szépen megtervezett érmen. Köriratban felül Bessel neve, születési és halálozási éve látható. Alul életének három fő állomása, a már fentebb említett három állomás: Minden, Bréma, és Königsberg neve és a városok címerei láthatók.

Bessel 1 reverseBessel 1 obverse

Az előlapon Bessel félig balra néző portréja, alul autogramja látható.

Valakinek a matematikai és tudományos munkásságát is gyakran jelölik érmeken armilláris gömbökkel. A következő zseton előlapján a francia matematikus, fizikus, feltaláló, író és keresztény filozófus, Blaise Pascal balra néző portréját találjuk.

Armillary 3 reverseArmillary 3 obverse

A híres érem vésnök Jean Dassier által készített érem hátoldalán jobbra lent látható az armilláris gömb. Pascal titulusa: "PHILOSOPHE", születési és halálozási éve került még rá az éremre.

A naptárreformról 1982-ben, negyedik centenáriumán is megemlékeztek. A nehéz bronz emlékérem előlapján XIII. Gergely pápát láthatjuk. Felette köriratban: "BULLE INTER GRAVISSIMAS" és "GREGOIRE XIII". Felirat alul: "CALENDRIER GREGORIAN 1582", azaz naptár reform 1582. Az éremművész Martha Schwenck volt, akinek az szignóját bal oldalon az érme pereménél láthatjuk.

Calendar 2 reverseCalendar 2 obverse

A hátlapon szép armilláris gömb, - hasonló, mint az első érmen - a hold, a nap és csillagok láthatók.

Armillary 4 obverse

Nicolaus Kopernikusz reneszánsz matematikus és csillagász, egy új világkép modell kidolgozója volt, aki a korszellemmel ellentétben a Napot állította a világmindenség közepére a Föld helyett. Őt is gyakran ábrázolják érmeken és medálokon armilláris gömbökkel. Szép példa erre ez az egy oldalas hatalmaz bronz emlékérem a bal oldalon. Itt, miközben Kopernikusz a Nap középpontú Naprendszer elméletének kidolgozásán munkálkodik, egy régi, Föld középpontú armilláris gömb látható a háttérben, a régi világot jelképezve. Ezt a különleges emlékérmet elkészítő éremművésznek a monogramja a jobb oldalon található: NF. Gyanítható, hogy az érmet Nagy Ferenc (1953-) készítette, de erre egyelőre bizonyítékot nem találtunk.

Egy nagyon részletesen kidolgozott armilláris gömb található azon az emlékérmen, amelyet 1973-ban - Kopernikusz 1473-as születésének 500-ik évfordulóján - adtak ki a Postmasters of America sorozat egyik darabjaként. A háttérben Kopernikusz Dē revolutionibus orbium coelestium című munkájából származó ábrát találhatjuk. Rajzán az univerzum középpontjaként a Nap szerepel, amely körül a Föld kering. Csak a Hold az, ami a Föld körül kering.

Armillary 5 reverseArmillary 5 obverse

A hátoldalon a Postmasters of America jelvénye található. Ahogy olvasható, ez az emlékérem: "COMMEMORATIVE ISSUE NO. 40" "ISSUED APRIL 23,1973 WASHINGTON, DC", azaz a sorozat 40. tagja, amit 1973 április 23-án adtak ki  WASHINGTON, DC-ben.

Az emlékérmet a Fraklin Verde készítette, egy magán verde, ami látványos gyűjteményi darabokat készít. Néhány munkájuk csodálatos, és a kivitelezés is első osztályú. Egy évtizeden át, 1971-től kezdődően, a Franklin verde készítette a 'Postmasters of America' érmés borítékokat, gyakran látványos berakókban, sok nyomtatott történelmi anyaggal ellátva minden egyes darabot.