Paris, Meudon

A Párizs Obszervatórium a világ egyik legrégebbi modern csillagvizsgálója.

Párizs Obszervatórium alapítása Jean-Baptiste Colbert – korának francia pénzügyminisztere – azon ambíciójához köthető, hogy Franciaország tengeri hatalmát és a nemzetközi kereskedelmét kiterjessze a XVII. században. XIV. Lajos támogatta az építkezés megindítását 1667-ben, és 1671-re be is fejezték azt. A csillagvizsgáló első igazgatója Giovanni Cassini volt. A világ első nemzeti csillagászati évkönyvét, a Connaissance des temps-t 1679-ben adta ki az obszervatórium, hogy a Jupiter holdak fogyatkozásainak segítségével a hajósok a földrajzi hosszúsági fokot meg tudják határozni. Az obszervatórium épülete ad otthont a Párizsi Meridiánnak, aminek mai hosszúsága 2°20'14.03” kelet. Hosszú ideig ez a Greenwich meridián vetélytársa volt a hosszúsági fokszámítás kezdő alapjáért folytatott versenyben, a belgiumi Antwerpen mellett.

Az obszervatórium megalapítása alkalmából emlékérmet adtak ki 1667-ben (a képen egy másolat látható). Előlapján az obszervatórium korabeli homlokzata látható – korának jellegzetes műszerével – a hosszú fókuszú lencsés távcsővel. A felirat felül: "· SIC · ITVR · AD · ASTRA ·", így jutsz fel a  csillagokig. Alul két sorban: "TVRRIS · SIDERVM · SPECVLATORIA", azaz magas torony a csillagok észleléséhez, és évszám: "· 1667 ·".

Paris 1 reverseParis 1 obverse

A hátoldalon az alapító király XIV. Lajos jobbra néző mellképe látható. Köriratban: "LVDOVICO · XIV · REGNANTE · ET · ADIFICANTE ·", azaz XIV. Lajos uralkodó és alapító.

Paris 2Később a csillagvizsgálót elköltöztették Párizs egyre terjeszkedő központjából.  Jules Janssen a Meudon kastély helyreállítási projektjével pályázott és nyert pénzt (több mint egy millió akkori frankot) és megalapította  ott az Asztrofizikai Obszervatóriumot 1876-ban- Ekkor építették a nagy kupolát, ami még mai is helyt ad obszervatórium műszereinek.

A Meudon Obszervatórium megalapításának centenáriumára, 1976-ban emlékérmet adtak ki. A kissé elliptikus alakú (61-63 mm) érmet a Párizsi Pénzverde készítette el. A szokatlan kialakítású érem előlapján kiemelkedő pontok és korongok egy absztrakt csillagképet szimbolizálnak. A felirat az alsó peremen: "· L'OBSERVATORIE DE MEUDON FONDÉ EN 1876 ·", azaz a Meudon Obszervatóriumot 1876-ban alapították. Jobbra az éremművész Gilioli, (Émile 1911-1977) szignója látható.

Az érem hátoldala sík. A nehéz, 280 gramm súlyú és 12mm vastag sárgaréz anyagot a hátoldalon felpolírozták.