Mannheim

A Mannheim Obszervatóriumot 1772 és 1774 között torony csillagvizsgálónak építették a németországi Mannheimben, ahol 1880-ig működött.

1771 Újév napján Christian Mayer jezsuita atya memorandumot nyújtott be Mannheim elöljáróságának egy obszervatórium létrehozásáról. 1772-ben a Rajna Palota Grófság választó fejedelme – Karl Theodor, a felvilágosodás korának hercege, a tudományok patrónusa – megbízta a kamarát az obszervatórium építésével. Még abban az évben a torony alapkövét a Mannheim kastély mellett lerakták, a jezsuita kollégium közelében. Az ezt követő években Mayer számos műszert szerzett be, és a választófejedelmi könyvtárból elhozott könyvek segítségével a Mannheim Obszervatóriumot nemzetközileg ismert kutató intézetté fejlesztette.

Mannheim várossá válásának 400. Évfordulójára 2007-ben ezüst emlékérmet adtak ki. Előlapjának bal oldalán a Mannheim Obszervatórium épületének homlokzati képe, jobb oldalán az épület keresztmetszeti rajza látható. A háttérben a csillagos ég könnyen azonosítható csillagképekkel és aszterizmusokkal, mint a Herkules, a Kassziopeia, a Kis- és Nagy-Medve, a Cepheus, a Perzeusz, a Szekeres, az Ikrek, stb. Felirat felül: "STERNWARTE", azaz csillagvizsgáló, alul a megnyitás éve 1774.

Mannheim 1  reverseMannheim 1 obverse

A hátlapon Mannheim régi címerét ábrázolták. Körirat felül: "400 JAHRE MANNHEIN", azaz Mannheim 400 éve, alul évszámok 1607-2007.

Az obszervatórium jó és rossz időket megélt. A Mannheim Obszervatórium vendégkönyvében nem csak a jól ismert csillagászok nevét, de olyan illusztris vendégekét is megtaláljuk, mint Wolfgang Amadeus Mozart, Benjamin Franklin, a fiatal Egyesült Államok küldötte, sőt még arab és egyéb beírásokat is.

Mayer csillagászati kutatásainak csúcsát a kettős csillagok felfedezése jelentette. A Bode által készített csillagtérkép 1782 kettőscsillagának nagy részét Mayer publikálta.

A Napóleoni Háborúk súlyosan megrongálták az obszervatóriumot. A tornyot sok belövés érte, az eszközök tönkrementek vagy megsérültek. Néhány megmagyarázhatatlan módon eltűnt. A csillagdát Karlsruheba költöztették és végül 1898-ban a Heidelberg melletti Königstuhl-ba került, ahol a ma is működő utódja a Heidelberg-Königstuhl Állami Csillagvizsgáló található. Az mannheimi csillagásztorony ma a város birtokában van, 1905 és 1906 között és a II. Világháború után felújították. 1958 óta a toronyban stúdió lakások vannak.