Németország

Németország négy érmével jelentkezett, de közülük csak egyetlen említi kifejezetten a Csillagászat Nemzetközi Éve 2009-et.

Az első érem előlapján a három Kepler törvény közül kettőt ábrázoltak. Az első Kepler törvény kimondja, hogy a bolygók a Nap körül elliptikus pályán mozognak, aminek egyik fókuszpontjában helyezkedik el a Nap. A második Kepler törvény azt mondja ki, hogy a vezérsugarak egyenlő területeket súrolnak egyenlő időközök alatt. Azaz, mikor közelebb vannak a Naphoz, gyorsabban mozognak, és ezért a terület szélesebb. Ez a tény kiválóan látszik az érmen az árnyékolt és sima szektorok váltakozó ábrázolásával. Köriratban: "400 JAHRE KEPLERSCHE GESETZE 2009", azaz a Kepler törvények 400 éve. Mindössze 5000 darabot adtak ki ebből a 36 mm átmérőjű, 22.5 gramm súlyú 999-es finomságú ezüst emlékéremből.

2009elolap2009hatlap

A hátlap német államok címereit mutatja. Felirat felettük: "DEUTSCHLAND", alul: "EINIGKEIT" "RECHT" "FREIHEIT", azaz, egység jog szabadság.

A második érme hivatalos Német 10 eurós emlékérme. Előlapján Kepler jobbra néző sziluettje látható. Tőle balra Kepler észlelőnaplóbeli rajza látható a Mars pályájáról.A felirat hasonló az előző éreméhez: "400 JAHRE KEPLERSCHE GESETZE".

2009elolap 22009hatlap 2

A hátlapon Németország címere található, a sassal, a névértékkel és a kibocsátó nevével: "BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND" "EURO 10" "2009". Az emlékpénzt 925-ös finomságú ezüstből készült, 34 mm átmérővel, 22 gramm súlyban. 9000 db érmet bocsátottak ki.

A harmadik érem előlapján szintén Kepler látható a Nap és a bolygók között. A köriratban az állatövi jegyek jelei találhatóak, alul ugyan az a felirat: "400 JAHRE KEPLERSCHE GESETZE".

2009elolap 32009hatlap 3

A harmadik érme hátlapjának a témája nagyon hasonlít az elsőéhez. De a címerek helyett Németország térképe lett ábrázolva. A felirat is hasonló, felül: "DEUTSCHLAND", alul: "EINIGKEIT" "RECHT" "FREIHEIT", azaz, egység jog szabadság.

Ami közös a fenti három érmében, hogy nem említik a CSNÉ 2009-et. Ez talán azért lehet, mert a CSNÉ 2009 apropóját az adta, hogy Galilei 400 évvel az előtt először használt távcsövet csillagászati észlelésre. Azonban a csillagász-társadalom Kepler elméleti munkáját is hasonlóan fontosnak tartja, és én ezért ezeket az érmeket itt is feltüntettem.

A negyedik érem - és az egyetlen, amely közvetlenül is említi a CSNÉ2009-et - előlapja Galileo Galileit ábrázolja, híres "kettős" távcsövével. Néhány szétszórt csillag, és egy kis drágakő Galilei homloka előtt szintén megtalálható rajta. Sajnos jelenleg nincs semmi információm arról milyen drágakő ez, ahogy az érem anyaga sem ismert, kivéve, hogy valami fehér fém. Az érme súlya 12.4 gramm, átmérője 35.3 mm. A kibocsátó szintén ismeretlen, csak a német szövegből következtettem arra, hogy az érem Németországból származik. Felirat felül: "INTERNATIONALES JAHR DER ASTRONOMIE 2009", azaz a Csillagászat nemzetközi Éve 2009 és alul: "400 JAHRE TELESKOP - GALILEO GALILEI 1609", azaz a távcső 400 éve, Galileo Galilei 1609.

2009elolap 42009hatlap 4

A hátlapon egy kráteres felszínű bolygó, vagy a Hold látható csillagokkal egyetemben.