Zách János Ferenc (1754–1832)

Zách János Ferenc magyar csillagász, földmérő, tanár, tudományos lapalapító, obszervatórium igazgató, több tudományos akadémia tagja. Kiváló szervezőképességű, nagy tekintélyű ember, akit mai szóhasználattal menedzsernek neveznénk. Jelentős szerepet játszott a kisbolygók felfedezésében.

Zách János Ferenc (1754–1832) nem szerepel emlékérmen. Az egyetlen érmet, ami a nevét említi éppen ő maga készíttette barátjával Bernhard von Lindenauval együtt közös barátjuk Heinrich Wilhelm Olbers orvosdoktor tiszteletére.

Csillagászati egyesület megalakítása Lilienthalban

A csillagász találkozó sikerén felbuzdulva Zách és német csillagász barátai egy csillagászati egyesület létrehozásán fáradoztak. Ennek színteréül Schröter lilienthali csillagvizsgálóját választották. A találkozó 1800. szeptember 13–20. között zajlott le. Az egyesület megalapítói: Ferdinand Adolf von Ende, Johann Gildemeister, dr. Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, Karl Ludwig Harding, von Zách és Johann Hieronymus Schröter voltak.
Egyesületüket a résztvevők nemzetközinek tervezték, és a következő csillagászokat fogadták el közös megegyezéssel tagnak:
Johann Elert Bode, Berlin; Joseph Tobias Bürg, Bécs; Thomas Bugge, Koppenhága; J. C. Burckhardt, Paris; Wilhelm Herschel, Slough, Windsor; Prof. Hurth, Frankfurt am Oder; Georg Simon Klügel, Halle; dr. Koch, Danzig; Nevil Maskelyne, Greenwich; Prof. Melanderhjelm, Stockholm; Pierre Méchain, Paris; Barnaba Oriani, Milánó; Joseph Piazzi, Palermo; Schubert, Szentpétervár; Prof. Sniadecki, Krakkó; Charles Thulis, Marseille; Johann Friedrich Wurm, Blaubeuren; Ferdinand von Ende, Celle; Johann Gildemeister, Bréma; Karl Ludwig Harding, Lilienthal; Prof. Svanberg, Uppsala; Wilhelm Olbers, Bréma; Johann Hieronymus Schröter, Lilienthal; von Zách, Gotha.
A felsorolt neveket mind megtaláljuk az AGE és utódja, az 1800. január 1. óta megjelent Monatliche Correspondenz szerzői között.

Az újonnan megalakult csillagászati egyesület az alábbi feladatokat tűzte ki célul:

  • az égbolt teljes átvizsgálása a Jupiter és Mars bolygó közt feltételezett eddig ismeretlen bolygó megtalálására;
  • a csak távcsövekkel felfedezhető üstökösök felkutatása, pályaelemek gyors meghatározása és hozzáférhetővé tétele más kutatók számára,
  • állócsillagok parallaxisának meghatározása;
  • változócsillagok keresése;
  • a Monatliche Correspondenz segítségével a csillagászok munkájának társaikkal való megismertetése és munkakapcsolatok létesítése egy eddiginél jobb csillagtérkép elkészítése érdekében.
Vargha Domokosné : Zách János Ferenc (1754–1832) Csillagász

Olbers csillagászati megfigyeléseivel a hivatásos csillagászok között is tekintélyre tett szert. Ennek köszönhette, hogy mikor Zách János Ferenc báró és német csillagász barátai egy csillagászati egyesület létrehozásán fáradoztak, meghívták őt is. Az Égi Rendőrség (Himmelspolizei, ahogy az alapítók magukat nevezték) megalakulásáról lásd keretes írásunkat.

Az egyesület elérte célját, és bár az első kisbolygót a Cerest Piazzi olasz csillagász találta meg véletlenül, a másodikat és a negyedik Olbers, mégpedig szisztematikus kereső munkával. A nemzetközi csillagász szervezet megelőzte korát, és bár 1815-ben feloszlott abban a hitben, hogy nincs több felfedezendő kisbolygó, tagjai továbbra is baráti kapcsolatban maradtak egymással. Valószínűleg ennek a barátságnak tudható be, hogy Olbers közvetlen barátaitól is kapott egy emlékérmet 50. doktori jubileumára.

Az 50mm ármérőjű és 69 gramm súlyú bronzérem előlapján két griffmadár tart csőrében díszes koszorút, felettük Pallasz Athéné és Vesta (vagy görög nevén Hesztia) a család és az otthon istennőjének portréja, felettük egy-egy csillag. Alul egy-egy dátum római számokkal, bal oldalon a Pallas (1802 március 28), jobb oldalon a Vesta (1807 március 29) kisbolygók felfedezéséé.

olbers-zach 1830 obverseolbers-zach 1830 reverse

Az érem hátlapján a 8 soros felirat pajkossága is a baráti kapcsolatra utal. "GVILELMO OLBERS / PALLADIS ET VESTAE SACERDOTI / SAEMISSAECVLARES / DOCTORIS HONORES / GRATVLANTVR SODALES / ZACH · LINDENAU· / DIEM XXVIII · M · DECBR· / MDCCCXXX", azaz Guilelmo Olbers Pallasz és Veszta papjának félévszázados doktorátusának tiszteletére gratulálnak társai Zach (és) Lindenau 1830 december hónap 28. napján.