Flammarion, Camille (1842-1925)

Nicolas Camille Flammarion francia csillagász és író volt. Alapítója és első elnöke volt a Francia Csillagászati Társaságnak. Az 1882-ben indult L'Astronomie magazin kiadója, a francia Juvisy-sur-Orge magán csillagvizsgáló alapítója és igazgatója volt.

Camille Flammarion termékeny író volt, több mint ötven művet jegyez, számos népszerű csillagászati ismeretterjesztő munkát és néhány említésre méltó korai tudományos-fantasztikus novellát, fizikai és természettudományi művet publikált. A Hold és a Mars Flammarion krátereit róla nevezték el. Az 1021 Flammario kisbolygót a tiszteletére nevezték így el, de a 107 Camilla is Flammarion keresztnevét viselheti. Ezen kívül a 154 Bertha nővérének, a 654 Zelinda unokahúgának és 87 Sylvia feltehetőleg első feleségének emlékére kapta a nevét. A 141 Lumen Flammarion könyvének a Lumen: Récits de l'infini-nek, a 286 Iclea az Uranie című novellája főhősének és a 605 Juvisia pedig Juvisy-sur-Orge városának - ahol magán csillagvizsgálója állt - nevét viseli.

A Francia Csillagászati Társaság rendszeresen kiadja emlékérmét a Médaille Commémorative-t. Az előlapon Flammarion jobbra néző portréja a híres éremművész Alphée Dubois (1831-1915) munkája, aki ezt 1900-ben készítette. Az első - itt látható érem - peremében a következő bevésés: "MEDAILLE COMMEMORATIVE - 1949 - GEORGES CHARRON", azaz a díjazott neve és az odaítélés éve  látható.

Flammarion 1 reverseFlammarion 1 obverse

A hátlap szintén Alphée Dubois munkája. Az éremképet a szép istennő, Nox uralja, a földgömb fölött a csillagok között lebegve. Egy bolygó, egy üstökös és a holdsarló is megtalálható. Az istennő neve a földgömbre pontozott írással látható. Köriratban a társaság neve látható: "SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE FRANCE". Alulra az alapítás éve került: "FONDEE EN 1887".

A Médaille Commémorative későbbi kiadásának előlapja pontosan megegyezik elődjével.

Flammarion 2 reverseFlammarion 2 obverse

Azonban a hátoldala más, sokkal egyszerűbb éremképet mutat. A körirat ugyan az, de egy koszorú és gyöngykör öleli körül az érem közepét ahová a díjazott nevét - ebben az esetben "M. PAPIN", "1919 - 1979" - vésték.

1882-ben Camille Flammarion egy régi posta házat kapott egyik rajongójától, a gazdag Bordeaux-i kereskedő Louis-Eugène Meret-től, aki örökösök nélkül hunyt el. Flammarion gyorsan a Juvisy-sur-Orge Csillagvizsgálóvá alakította az épületet. A bejárati kapu fölé a "ad veritatem per scientam" vésték, aminek jelentése "az igazságért a tudománnyal". A csillagvizsgálót több mint fél évszázadon keresztül használták, az észleléseket Camille Flammarion és csillagász barátai végezték, és ezáltal Juvisy városát a tudományos kutatás központjává tették. A korszak a második világháború végéig tartott. A 605 Juvisia kisbolygót Juvisy-sur-Orge-ról nevezték el.

A 74,5 x 58 mm-es bronz plakett előlapján az alapító Camille Flammarion félig jobbra néző portréja látható. Neve alatt a felirat: "FONDATEUR DE LA SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE", azaz a Francia Csillagászati Társaság alapítója. Nyaka előtt dátum "MCMXLII", azaz 1942 látható. Mögötte az éremművész szignója "ABEL LA FLEUR - SCULPT -", azaz Abel Lafleur szobrász (1875-1953).

Juvisy 1 reverseJuvisy 1 obverse

A hátlap a fák között álló csillagvizsgáló homlokzatát mutatja. Kis kapitális betűkkel alatta a név: "OBSERVATORIE FLAMMARION JUVISY 1863", azaz Fallmaroin Csillagvizsgáló Juvisy 1863. Felül két dátum: 1842 Flammarion születési éve, és 1942 az érem kibocsátás éve látható. A felirat hét sorban: "A CAMILLE FLAMMARION POUR COMMEMORER LE CENTENAIRE DE SA NAISSANCE", azaz születése századik évfordulójának emlékére. Alatta bal oldalon az érem elkészítőjének a párizsi pénzverdének a jele, jobb oldalon újra a dátum "MCMXLII", azaz 1942 található. Alul az obszervatórium bejárati kapuja fölött látható mottó: "AD VERITATEM PER SCIENTAM", azaz "az igazságért a tudománnyal".